Black Tiger
  • Home
  • News
  • Band
  • Shows
  • Contact

Black Tiger will play with legendary House of Lords

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain